Açık Rıza Metni 2 | Kemal Kükrer
Kemal Kükrer

Açık Rıza Metni 2

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE AKTARILMASINA İLİŞKİN KAMPANYA KATILIMCISI AÇIK RIZA METNİ

Ajinomoto İstanbul Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.(“AJİNOMOTO” ve/veya “ŞİRKET” ve/veya “Kemal Kükrer”) tarafından tarafıma tebliğ edilen Yudumluk Satış Kampanyası Sürecine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi, Aktarılması ve Korunması Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

Bu Aydınlatma Metni’ne ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak Şirket tarafından “Her Gün Bir Yudum Sağlık” sloganı altında düzenlenen “Yudumluk Satış Kampanyası” (“Kampanya”) kapsamında başvurmuş olduğum Kampanya katılımı çerçevesinde;
kimlik verilerimin (ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, medeni durum), iletişim verilerimin (cep telefon numarası, adres, e-posta adresi), görsel ve işitsel kayıtlarımın (fotoğraf, ses, video kaydı), sosyal medya verilerimin (sosyal medya hesap adı, sosyal medya kapsamında geçmiş içerik üretme deneyimi, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin beğeni ve zevkler), sosyal medya paylaşımlarımın ve gönderilerimin ve kampanya kapsamında çekilecek fotoğraf, ses ve video kayıtlarımın kampanya ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen sair amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesine ve yine bu amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak
Şirket’in yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik iştirakler ve bağlı ortaklıklarına, reklam ve pazarlama danışmanları ile ürün ve hizmet desteği alınan hizmet sağlayıcılarına
Yurtdışında mukim sosyal medya platform sağlayıcılarına (Instagram, Facebook,Youtube ve Linkedin) aktarılmasına;
Fotoğraf ve video çekimlerinde yer alan kişisel verilerimin Ajinomoto İstanbul Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından Türkiye sınırları içinde yurtiçi ve yurt dışı dahil tüm dünyada mecra sınırlaması olmaksızın sosyal medya platformlarında (Instagram, Facebook, Youtube ve Linkedin) ve Şirket internet sitelerinde yayınlanmasına ve kamu ile paylaşılmasına ve bu kayıtların süresiz şekilde ilgili mecralarda kalmaya devam etmesine ve arşivlenmesine
Özgür irademle sunduğum açık rızayla izin veriyorum.