Kullanım Koşulları | Kemal Kükrer
Kemal Kükrer

Kullanım Koşulları

Site Kullanım Şartları

  1. A) Lütfen Kemal Kükrer isimli web sitemizi ( https://www.kemalkukrer.com.tr) kullanmadan önce burada yer alan ‘Web Sitesi Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz. İşbu metin içerisinde https://www.kemalkukrer.com.tr“Web Sitesi” web sitesine erişen tüm kişiler “ Kullanıcı “ web sitesi sahibi Ajinomoto İstanbul San. ve Tic. A.Ş. ise “Şirket” olarak anılacaktır.
  2. B) Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) https://www.kemalkukrer.com.tradresindeki Ajinomoto Şirketinin malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcılar sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Türk yasalarına göre reşit değilseniz veya web sitesini kullanmaya yetkili değilseniz ya da bu sözleşmenin şart ve koşullarını kabul etmiyorsanız web sitesini kullanmayı bırakmanız ve derhal web sitesinden çıkmanız önerilir.
  3. C) İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
  4. D) Web Sitesine erişen ve Web Sitesini kullanan tüm kullanıcılar Kullanım Şartlarını (“Sözleşme”) kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olmaktadırlar. Bu web sitesini kullanan müşterilerimiz ve kullanıcılar web sitesi içerisinde yapmış oldukları her türlü işlemle ilgili olarak aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır :

D.1) Bu sitede yer alan her türlü tasarım, marka, logo ve ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler (bundan sonra ‘İçerik’ olarak anılacaktır) üzerindeki fikri mülkiyet hakları ile telif hakları Ajinomoto İstanbul San. ve Tic. A.Ş.’ye aittir veya bir lisans anlaşması çerçevesinde kullanılmaktadır. Sitemizde yer alan İçeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

D.2) Bu sitemizden üçüncü kişilere ait sitelere verilen bağlantılar, sizi Şirkete ait web ağının dışına götürebilir. Bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak Şirketi hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde sunulmaktadır. Şirket bağlantısını verdiğimiz sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Şirket ve bu sitenin oluşturulması, üretilmesi veya iletilmesinde yer alan herhangi bir üçüncü taraf, bu siteye erişim veya sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali zarar, ziyan veya hasardan veya doğabilecek cezai sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz.

D.3) Sitemize üye olan ve tarif paylaşan kullanıcıların yüklemiş oldukları fotoğraf, video ve içeriklerin tüm sorumluluğu kendilerine ait olup bu konuda Şirketimiz sorumlu değildir.

D.4) Şirket, bu sitede yer alan İçeriğin belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bilgisayar sistemlerinize bulaşabilecek kötü niyetli yazılımların sebep olabileceği hasarlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

D.5) İş başvuruları hariç olmak üzere, İnternet aracılığıyla bize ilettiğiniz her tür yorum, öneri, fikir, grafik ve sair bilgiler, Şirket tarafından, size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, ticari veya gayri ticari bir amaçla kullanılabilecektir. Şirket, iş başvuruları hariç olmak üzere kendilerine iletilen bu tür bilgileri gizli tutmak zorunda değildir. Bu kapsamda site üzerinden bize ilettiğiniz her türlü yorum, öneri, fikir, grafik ve sair bilgiler,5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca eser kapsamında yer alır ise; üye, sahip olduğu/olacağı “işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” adı altındaki mali hakların tamamını ve “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki manevi hakları kullanma yetkisini ve bu tasarımı üzerindeki diğer tüm haklarını Şirket’ya devretmeye ehil olduğunuzu, devrettiğinizi ve devrettiğiniz haklar karşılığında Frimadan hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

D.6) 18 yaşından küçüklerin, Şirkete ait web sitelerine velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

D.7) Şirket, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma, diğer tüm bilgi, hizmet, ürün ve diğer Materyallerde iyileştirme veya değişiklik yapma ya da Web Sitesini önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman sonlandırma, web sitesinde yer alan sözleşmeleri ve kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını her zaman saklı tutar. Şirket Web Sitesini ve Web Sitesinde bulunan Materyalleri düzenleme, kullanma ve devretmeye yönelik her türlü hakka sahiptir.

D.8) Şirket, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, web sitesi içerisinde vuku bulabilecek teknik arızalar dışında, sözleşmelerde yer alan tüm koşulların sağlanması kaydıyla yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

D.9) Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

D.10) Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

D.11) Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğunda olup bu ilişkiler sebebiyle doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

D.12) Kullanıcı, web sitesi içerisinde yer alan tüm sözleşmelerde (kullanım sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, üyelik sözleşmesi vb) yer alan koşul ve hükümlerin kendisini bağladığını, işbu kullanım koşulları ile birlikte tüm sözleşmelerde yer alan hüküm ve koşulları uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

D.13) Kullanıcı Web Sitesini başkalarının mülkiyet haklarının ihlaline yol açacak şekilde kullanmayacağını, Web Sitesinin çalışmasına engel olabilecek hiçbir cihaz, mekanizma, yazılım veya sair komut dizilerini virüs bulaşmış dosyaların yüklenmesi de dâhil olacak şekilde kullanmayacağını, web sitesi altyapısı üzerinde makul olmayan veya aşırı yük oluşturabilecek hiçbir işlem gerçekleştirmeyeceğini, web sitesi üzerinde oluşturulan içerikleri bloke etmeyeceğini, veya değiştirmeyeceğini ya da Web Sitesini herhangi bir şekilde engellemeyeceğini, Web Sitesindeki bilgileri ticari amaçlarla kopyalamayacağını, her ne şekilde olursa olsun, gerek Şirket gerek Web sitesi ağlarına izinsiz erişim sağlamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

D.14) Şirket, hiçbir surette Web Sitesi içerisinde yer alan download edilmeye uygun dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan, yazılımlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmemektedir. Kullanıcı bu durumu bilerek ve kabul ederek, Web Sitesinin kullanımına devam edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlardan Şirket’in maddi, manevi, hukuki ve/veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

D.15) Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanımından dolayı kendi bünyesinde ve/veya 3. Kişiler bünyesinde doğabilecek tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini ve bu kullanımdan dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

D.16) Websitesi’nde, Kullancılar ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket’in ve/veya çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı’lar ve/veya üçüncü kişiler tarafından Şirket’te sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, münhasıran bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Şirket, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

D.17) Web Sitesinde ücretli ve ücretsiz bir takım hizmetler bulunmakta olup, Şirket tarafından ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme, hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

D.18) Web Sitesinin çevrimiçi hizmetleri, Kullanıcıların sadece Web Sitesi yoluyla sağlanan ürün ve hizmetleri kullanmasını sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Kullanıcı, Web Sitesini sadece Sözleşmeye uygun olarak ve yukarıda açıklanan, yasal olarak izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabilecektir.

D.19) Kullanıcı Web Sitesi’ni kullanımı sırasında yürürlükte bulunan Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, uluslararası sözleşmeleri ve/veya diğer herhangi bir devletin herhangi bir yasasını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu veya olmadığı uluslararası sözleşmelere, diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit ve/veya hakaret içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğindeki, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin ve/veya Şirket’nın gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcı’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali hiçbir surette iletmeyeceğini, Web Sitesi içeriğine Şirket çalışanlarının ve/veya diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak Web Sitesi içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

D.20) Şirket, Web Sitesi’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Şirket Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir. Taraflar bu durumu bilerek ve kabul ederek, sitenin kullanımına devam edeceklerini beyan ve taahhüt ederler.

D.21) Şirket, Kullanıcı’lara, kullanım ile ilgili olmak üzere uyarı mesajı gönderebilir, sitede yayınlanan mesaj/haber/ürün ve diğer bilgileri geçici veya devamlı olarak kaldırabilir, Kullanıcı’ların üye kaydını silebilir, Kullanıcı’lar hakkında tüm yasal yollara başvurabilir. Taraflar bu durumu bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder.

D.22) Kullanıcıların Yazılıma ve Materyallere Web Sitesi üzerinden ve aracılığıyla erişimi ve bunları kullanımına ilişkin risk sadece kendilerine aittir. Şirket, bu tür yazılımların güvenilirliği, istikrarı veya virüssüz olması konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmamaktadır. Bağlantılı olsun ya da olmasın, Web Sitesinde görünenler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Materyallere ya da Materyallerin durum, kalite, performans, ticarete elverişlilik, güncellik veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin garantiler de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi, hizmet veya ürünler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak Şirket tarafından sarih veya zımni hiçbir garanti veya taahhütte bulunulmamaktadır. Şirket bu tür garanti veya taahhütleri kanunların izin verdiği azami ölçüde açıkça reddetmektedir.

D.23) İşbu Web Sitesin’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Şirkete veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

D.24) Web Sitesinde yer alan hiçbir bilgi, materyal, yazılım, ürün veya hizmet, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, lisanslanamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, sunulamaz yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, dağıtılamaz, araştırılamaz, iyileştirilemez, izlenemez alınamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

D.25) Web Sitesinde Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Web Sitesi ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcının hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Web sitesi bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır. Kullanıcı, işbu kişisel verilerin Şirket tarafından saklanmasına ve işlenmesine rıza gösterdiğini beyan etmekte olup ve işbu verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kullanılmasını ve 3. Kişilerle paylaşılmasını açıkça kabul eder. Sitemiz üzerinde adresinden ulaşılabilen “Kemal Kükrer” Gizlilik Politikası” içeriğinde bu husus hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

D.26) Şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

D.27) Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcıların haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

D.28) Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan Şirketin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

D.29) Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

D.30) Kullanıcı, bu web sitesine girmek ile kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik sıfatı ve/veya web sitesi kullanımı devam ettiği sürece işlenecektir.

D.31) Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

D.32) Kullanıcının kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek üyelik sözleşmesinin Şirkete yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

D.33) Kullanıcıya ait kişisel veriler verilerin saklanması ve depolanması için Şirketin birlikte çalıştığı Veri İşleyen sıfatını haiz olacak üçüncü kişilere, istatistiki bilgi amacıyla Şirket’in ortağı ya da iştiraklerine aktarılabilir.

D.34) Kullanıcıya ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

D.35) Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde sözleşme hükümleri ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin Web Sitesinde yer alan üyelik hesabı kapatılabilecektir.

D.36) Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

  1. E) Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
  2. F) İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
  3. G) Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
  4. H) İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
  5. I) Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Şirket’nın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 uyarınca tek ve münhasır delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
  6. J) İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.